Νέα Labs για το Enterprise Mobility Suite !

10826Large

 

To Mobile Device Management είναι ίσως από τις πιο hot τεχνολογίες στο σημερινό κόσμο του Mobile First IT. Στο TechNet Virtual Labs προστέθηκαν πρόσφατα σημαντικά Labs που θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε καλύτερα τις δυνατότητες του EMS Suite και του Intune της Microsoft.

Τα Labs είναι τα παρακάτω:

1.Acquire Trial Accounts for Intune Enterprise Mobility Suite (EMS) Lab Series

What you’ll learn in this lab
This lab is the first in a series of 7 labs that explore the Enterprise Mobility Suite and the mobile device management (MDM) and mobile application management (MAM) capabilities of Microsoft Intune. In this lab, you will acquire and configure the pre-requisite accounts to enable you to perform subsequent labs in this series. In this lab, you create a dedicated Microsoft Account to create Azure, Enterprise Mobility (EMS), and Office 365 E3 trial accounts. You will sign up for free EMS trial account, acquire an Azure subscription using either a free trial account or an Azure pass promotional code, sign up for a free Office 365 E3 trial account, add lab user accounts to Azure Active Directory (AAD), and assign AAD premium, EMS, and E3 licenses to the lab user accounts. After you complete this lab, you will be able to proceed to the next lab in the series, Lab 2: Microsoft Intune – Configure Conditional Access to Exchange Online.

2.Configure Conditional Access to Exchange Online

What you’ll learn in this lab
This is the 2nd lab in a series of 7 labs that explore the Enterprise Mobility Suite and the mobile device management (MDM) and mobile application management (MAM) capabilities of Microsoft Intune. In this lab, you will learn how to configure Microsoft Intune to manage mobile devices, including Android, iOS and Mac OS X, and Windows Phone 8.0 + devices, and to configure conditional access to Exchange online to block mobile devices from gainin access to email until the devices are enrolled and compliant with corporate policy. After you complete this lab, you may proceed to either Lab 3, Lab 4, or Lab 6. IMPORTANT: To complete this lab, you must have completed the first lab in the series: Lab 1: Acquire Trial Accounts for EMS Lab Series. Visit aka.ms/VLabsEMS for the complete lab series.

3. Configure ActiveSync Email Profiles

What you’ll learn in this lab
This lab is the third in a series of 7 labs that explore the Enterprise Mobility Suite and the mobile device management (MDM) and mobile application management (MAM) capabilities of Microsoft Intune. In order to complete this lab, you must have completed the first and second labs in the series: Lab 1: Acquire Trial Accounts for Intune Enterprise Mobility Suite (EMS) Lab Series and Lab 2: Microsoft Intune – Configure Conditional Access to Exchange Online. ActiveSync email profiles allow you to deploy email profiles and restrictions so that users are able to gain access to their mailboxes with minimal or no setup on their part. In this lab, you will create email profile policies for iOS, Android (Knox 4.0), and Windows Phone devices. You will deploy these policies to a target group. You will subsequently enroll one or more of these device types and verify that both the conditional access and the email profile polices are deployed. Finally, you will verify that the email profile is removed when the device is removed (unenrolled) from Intune management.

4. Configure Mobile Application Management (MAM) Without Enrolling Devices

What you’ll learn in this lab
This lab is the fourth in a series of 7 labs that explore the Enterprise Mobility Suite and the mobile device management (MDM) and mobile application management (MAM) capabilities of Microsoft Intune. IMPORTANT: In order to complete this lab, you must have completed the first and second labs in the series: Lab 1: Acquire Trial Accounts for Intune Enterprise Mobility Suite (EMS) Lab Series and Lab 2: Microsoft Intune – Configure Conditional Access to Exchange Online. Using the mobile application management policies in Microsoft Intune, IT administrators can manage applications and corporate data on users’ devices without requiring those devices to enroll in mobile device management. With this model, users do not have to give up control over many aspects of their devices in order to gain access to corporate resources. Furthermore, this functionality can work in combination both with Intune and third-party mobile application management solutions. In this lab, you will use the new Azure portal to configure mobile application management policies for iOS and Android devices that are not enrolled in Intune. You will then install the managed app, OneDrive, on these devices and test some of their security features. For example, you will try to open some of the files using an unmanaged app and, on the Android device, attempt to take a screen capture of the files. You will also explore the multi-identity capabilities of the managed app that allows you to use both personal and corporate data in the same app, but keep these data separate from each other. After you complete this lab, you may proceed to either Lab 5 or Lab 6 of this series.

5.Configure Mobile Application Management (MAM)

What you’ll learn in this lab
This lab is the fifth in a series of 7 labs that explore the Enterprise Mobility Suite and the mobile device management (MDM) and mobile application management (MAM) capabilities of Microsoft Intune. IMPORTANT: In order to complete this lab, you must have completed the first, second, fourth labs in the series: Lab 1: Acquire Trial Accounts for Intune Enterprise Mobility Suite (EMS) Lab Series, Lab 2: Microsoft Intune – Configure Conditional Access to Exchange Online, and Lab 4: Microsoft Intune – Configure Mobile Application Management (MAM) without Enrolling Devices. Mobile application management policies in Microsoft Intune allow you to deploy apps that are in compliance with your organization’s security and compliance requirements. Some of the policies you can enforce with mobile application management are: • Encrypt corporate data. • Prevent Save as. • Restrict cut, copy and paste operations. • Prevent Android or iTunes or iCloud backups. • Require a simple PIN or corporate credentials for app access. • Open in-app website links in a managed browser application In this lab, you will configure and deploy managed apps, including the managed browser, to iOS and Android devices. After you complete this lab, you will be able to proceed to either Lab 6 or Lab 7 of this series.

6.Deploy MSI Applications to Windows 10 Using Intune and Mobile Device Management

What you’ll learn in this lab
This lab is the sixth in a series of 7 labs that explore the Enterprise Mobility Suite and the mobile device management (MDM) and mobile application management (MAM) capabilities of Microsoft Intune. IMPORTANT: In order to complete this lab, you must have completed the first and second labs in the series: Lab 1: Acquire Trial Accounts for Intune Enterprise Mobility Suite (EMS) Lab Series and Lab 2: Microsoft Intune – Configure Conditional Access to Exchange Online. Among the benefits of using Microsoft Intune is the ability to deploy applications to managed devices, such as PCs, phones, and tablets. Until recently, it was possible to deploy only .xap. .appx, .appxbundle file types to managed mobile devices, including Windows 10 devices that were enrolled in mobile device management. It is now possible to deploy Windows Installer (*.msi) file types to Windows 10 devices that are enrolled in and managed by Intune. In this lab, you will learn how to upload an .msi file to the Intune catalog and deploy it to a targeted Intune group. You will enroll a Windows 10 device and verify that the .msi file is installed on the managed Windows 10 device. After you complete this lab, you may proceed to the remaining labs in this series that you have not completed.

7. Configure Multi-Factor Authentication for Mobile Device Management 

What you’ll learn in this lab
This lab is the last in a series of 7 labs that explore the Enterprise Mobility Suite and the mobile device management (MDM) and mobile application management (MAM) capabilities of Microsoft Intune. IMPORTANT: In order to complete this lab, you must have completed the first, second, and fifth labs in the series: Lab 1: Acquire Trial Accounts for Intune Enterprise Mobility Suite (EMS) Lab Series, Lab 2: Microsoft Intune – Configure Conditional Access to Exchange Online, and Lab 5: Microsoft Intune – Configure Mobile Application Management (MAM). Azure Multi-Factor Authentication provides additional security to corporate resources by requiring a second factor of authentication in addition to a username and password combination. Multi-Factor Authentication requires two or more of the following authentication methods: • Something you know (password). • Something you possess and that is associated with you (phone or other trusted device). • Something you are (biometrics). By implementing two or more authentication factors, you can provide greater assurance of the identity of the person who is attempting to get authorization to access corporate resources. In this lab, you will learn how to configure Multi-Factor Authentication using text message and mobile app verification to provide the second level of authentication. You will learn how to enable Intune Multi-factor Authentication for Windows device enrollment. You will learn how to enable Azure Multi-Factor Authentication for users. You will also learn what the user experience is like after they have been enabled for Multi-Factor Authentication and have registered for Multi-Factor Authentication. Finally, you will see how managed applications can coexist with Multi-Factor Authentication and how to bypass Multi-Factor Authentication when devices are on trusted networks.